Akademiens nya årsberättelse publicerad


Nu finns Kungl. Vetenskapsakademiens årsberättelse 2021 tillgänglig för nedladdning. Trots ännu ett pandemiår kunde de flesta av Akademiens aktiviteter genomföras med arbete i hemmet och digitala hjälpmedel.

Det som fick skjutas på framtiden var bland annat överlämnandet av de flesta av Akademiens priser och belöningar. Nobelprisen i fysik och kemi samt Ekonomipriset kunde dock överlämnas i pristagarnas hemländer genom samarbeten med ambassader och universitet.

Akademiens expertgrupp om covid-19 var mycket aktiv och publicerade fem delrapporter och en slutrapport under året, vilka alla fick mycket uppmärksamhet i medierna.