Akademiens inspel inför forskningspropositionen 2020

Inför regeringens  arbete med forskningspropositionen 2020 rekommenderar Vetenskapsakademien

  • att ett nytt mål införs i forskningspropositionen om att de statliga anslagen till forskning ska uppgå till 1,0 procent av BNP jämfört med dagens 0,75 procent och att ökningen ska tillfalla fri forskning,
  • att regeringen successivt ökar anslagen till Vetenskapsrådet från dagens 6 miljarder till 12 miljarder om fyra år och att satsningen i första hand bör riktas till projektmedel för fri forskning,
  • att tematiska satsningar görs inom breda områden och utlyses i konkurrens, för att garantera hög kvalitet även på dessa satsningar,
  • att finansieringen av den viktiga forskningsinfrastrukturen balanseras med finansiering av drift, användarstöd och projektmedel, så att infrastruktursatsningarna kommer till optimal användning,
  • att regeringens politik för forskning fastställs i den kommande forskningspropositionen, och att beslut rörande högskolans utbildningsverksamhet beslutas inom ramen för utbildningspolitiken, samt
  • att regeringen tillsätter en utredning om en tydligare rollfördelning inom det svenska högskolesystemet.
Läs hela inspelet i pdf:en nedan.

Som obunden, icke-statlig organisation är akademien en välrenommerad remissinstans för i första hand forskningsrelaterade frågeställningar. I och med att Vetenskapsakademien omfattar alla forskningsområden kan frågor inom alla ämnesområden behandlas, samtidigt som komplexa frågor kan belysas ur många perspektiv.