Akademiens forskningspolitiska kommitté kritiserar Plan S på SVD Debatt

”Säg nej till begränsning av akademiska friheten” uppmanar Hans Ellegren, ordförande i Kungl. Vetenskapsakademiens kommitté för forskningspolitiska frågor på Svenska Dagbladet Debatt, och detta med anledning av planer på EU-nivå att ändra publiceringsregler för forskningsresultat.

Förslaget från Organisationen Science Europe, en paraplyorganisation för europeiska forskningsfinansiärer knuten till EU, har blivit känt som ”Plan S” och går ut på att resultat som kommer via statligt finansierad forskning ska publiceras öppet för fri användning i så kallade Open Access-tidskrifter eller -plattformar.

Den forskningspolitiska kommittén pekar dock på att Plan S bygger på att finansiärerna först ska godkänna vilka tidskrifter som räknas som ”Open Access-kompatibla”. Något som i förlängningen kommer att slå särskilt hårt mot vissa områden och begränsa forskares möjligheter att publicera sig, och på så vis hota forskningens kvalitet.

Istället bör publiceringssystemet förändras så att det kombinerar tillgänglighet med akademisk frihet, samtidigt som kostnaderna hålls nere, menar Hans Ellegren.

Läs artikeln (pdf)

Läs artikeln på svd.se