Akademien tillsätter tre nya forskartjänster

Finansieringen sker genom bidrag från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser och Tobias Stiftelsen. Målet är att få unga framstående forskare att stanna i Sverige eller att locka hit dem från utlandet.

Forskartjänst inom rättsvetenskap
Akademien har utsett Mauro Zamboni, Juridiska institutionen, Stockholms universitet till innehavare av en forskartjänst inom rättsvetenskap, särskilt rättsteori. Tjänsten kommer att fortlöpa under 5 år och finansieras av Torsten och Ragnar Söderbergs Stiftelser.

Zambonis forskningsprojekt syftar till att undersöka den transnationella handelsrättens rättsskapande processer med fokus på den verksamhet som bedrivs vid de internationella handelskamrarna i New York, London, Singapore och Frankfurt.

Forskartjänster i medicin
Akademien har utsett Markus Hansson, avdelningen för hematologi, Lunds universitetssjukhus, och Karl-Johan Malmberg, institutionen för medicin, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, till innehavare av särskilda forskartjänster inom medicin ”med avseende att förbättra resultat av benmärgstransplantationer samt sådan forskning, rörande blodsjukdomar, som kan behandlas med benmärgstransplantation”.

Tjänsterna finansieras av Tobias Stiftelsen och löper på 5 år. Både Hansson och Malmberg kommer att dela sin tid mellan forskning och klinisk verksamhet (50/50).