Akademien prisar forskare, översättare och författare

Två forskare, en författare och en översättare prisas av akademien. Emily Baird tilldelas Flormanska belöningen, Floriana Lombardi Letterstedtska priset för särskilt maktpåliggande vetenskapliga undersökningar, Elisabeth Åsbrink Letterstedtska författarpriset och Ulf Peter Hallberg det Letterstedtska översättarpriset.

Kungl. Vetenskapsakademien beslutade vid sin ordinarie sammankomst den 12 april att:

Flormanska belöningen 2017

Emily Baird. Foto: Lunds universitet

på 10 000 kr tilldelas Emily Baird, Lunds universitet

”för att ha utvecklat tillämpning av röntgentomografi för snabb och mycket exakt rekonstruktion av 3D-strukturen i små insektsögon”

Priset kommer att delas ut vid allmän sammankomst den 10 maj 2017.

 

Letterstedtska priset för särskilt maktpåliggande vetenskapliga undersökningar 2017

Floriana Lombardi. Foto: Chalmers tekniska högskola

på 50 000 kr tilldelas Floriana Lombardi, Chalmers tekniska högskola

”för sina rön beträffande nanofysik/högtemperatursupraledare”

Priset kommer att delas ut vid allmän sammankomst den 14 juni 2017.

 

 

Letterstedtska författarpriset 2017

Elisabeth Åsbrink. Foto: Bengt Oberger

på 30 000 kr tilldelas Elisabeth Åsbrink

”för hennes bok 1947”

Priset kommer att delas ut vid allmän sammankomst den 14 juni 2017.

 

 

Letterstedtska översättarpriset 2017

på 20 000 kr tilldelas Ulf Peter Hallberg

”för hans översättning av William Shakespeare, Det blodiga parlamentet, Fyra tragedier  samt Komiska förväxlingar, Fyra komedier (Norstedts förlag 2016)”

Priset kommer att delas ut vid allmän sammankomst den 14 juni 2017.