Akademien lyfter populärvetenskap och grundforskning i Almedalen

Kungl. Vetenskapsakademien samlar författare, journalister, forskare, politiker och representanter för näringslivet till två spännande panelsamtal under Almedalsveckan. Det ena tar upp problemet med att populärvetenskapliga böcker inte alltid har vetenskaplig förankring. Det andra handlar om varför det är så viktigt med fri grundforskning.

 

Vad är bra eller dålig populärvetenskap?

Plats: Bildstenshallen, Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby.
Tid: Måndag 1 juli, kl. 13.30–14.15

Populärvetenskaplig litteratur är ofta ett bra sätt att inspirera och sprida evidensbaserad kunskap till en bred publik. Det finns många exempel på populärvetenskapliga böcker som blivit storsäljare, men det är inte alltid som den vetenskapliga förankringen är särskilt stark.
Vem har ansvar för att värdera den forskning som hänvisas till, och att generaliseringar inte dras för långt? Skulle en oberoende granskning och märkning av populärvetenskaplig litteratur kunna vara till hjälp för läsarna?

Vi har bjudit in författare, journalister och experter för att diskutera frågan. I panelen deltar Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi och ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien, Hanna Eneroth, risk- och nyttovärderare, Livsmedelsverket, Maria Ahlsén, författare och föreläsare samt Maria Gunther, vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter, journalist och författare.

Moderator är Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi och Kungl. Vetenskapsakademiens preses (ordförande).

Till Almedalsprogrammet

Vilken nytta gör grundforskningen?

Plats: Bildstenshallen, Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby.
Tid: Måndag 1 juli, kl. 15.00–15.45

Det andra seminariet handlar om vikten av fri grundforskning. Sysselsättning, tillväxt och framtida välstånd är beroende av ny kunskap, och investeringar i forskning blir en investering i framtiden. Men grundläggande forskning kräver tålamod, då tiden mellan genombrott och tillämpning ofta är mycket lång. Lösningar på problem hittas dessutom ibland där ingen har tänkt på att leta.

Hur stort är egentligen det ekonomiska värdet av att satsa på grundläggande forskning? Finns det snabbare vägar till de stora genombrotten? Ska staten peka ut strategiska ämnesområden och fördela forskningsmedlen efter det, eller är det mer strategiskt att låta forskningen definiera problemställningarna?

Om detta samtalar politiker, forskningsfinansiärer och representanter för näringslivet. Panelen består av Mats Berglund, talesperson för högre utbildning och forskning, Miljöpartiet, Mats Persson, talesperson för högre utbildning, Liberalerna, Sven Stafström, generaldirektör, Vetenskapsrådet, Jan-Olof Jacke, vd, Svenskt Näringsliv och Christer Fuglesang, ordförande för Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning.

Moderator är Göran K. Hansson, professor i experimentell kardiovaskulär forskning och Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare.

Till Almedalsprogrammet

Välkommen!

Kontaktpersoner:

Fredrik All,
Kommunikationsansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien
fredrik.all@kva.se
070-673 95 63

Eva Nevelius,
Pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien
eva.nevelius@kva.se
070-878 67 63