Akademien belönar stora insatser inom forskning och naturskydd

Akademien har beslutat att belöna sju personer för stora insatser inom naturvetenskaplig forskning, ledning av Institut Mittag-Leffler, författande och bevarande av svenska havsörnsstammen.

Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik 2012 (teknik) om 275 000 kr 

Xavier Crispin, docent vid Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet,

”för hans utveckling av termoelektriska polymerer med potential för kraftgenerering”

Priset kommer att delas ut vid akademiens högtidssammankomst 31 mars.

Hilda och Alfred Erikssons pris 2012 om 200 000 kr 

Leif Andersson, professor i funktionsgenomik vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Uppsala universitet,

”för sina epokgörande studier där han har utnyttjat husdjuravel som lett till förståelse av de molekylära mekanismerna bakom flera mänskliga sjukdomar, bl. a. typ 2-diabetes”

Priset kommer att delas ut vid akademiens högtidssammankomst 31 mars.

Wallmarkska priset 2012 om 120 000 kr

Christopher Wilson, docent vid Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Chalmers tekniska högskola,
 
”för hans demonstration av den dynamiska Casimireffekten med ett innovativt användande av SQUID-kretsar för att konstruera relativistiska randvillkor”

Priset kommer att delas ut vid akademiens högtidssammankomst 31 mars.

Edlundska priset 2012 (kemi) om 90 000 kr

Maria Falkenberg Gustafsson, professor vid Institutionen för biomedicin, Göteborgs universitet,

”för hennes arbeten om transkriptionen av mitokondrie-DNA, speciellt konstruktionen av det första in vitro-systemet, studier av sjukdomsframkallande mutationer inom replikationsmaskineriet och relationer till åldrandet”

Priset kommer att delas ut vid en av vårens sammankomster på akademien.

Äldre Linnémedaljen i guld

Anders Björner, professor i matematik vid Institutionen för matematik, Kungliga tekniska högskolan

”för hans insatser som föreståndare för Institut Mittag-Leffler under perioden 2005–2011”

Medaljen kommer att delas ut vid akademiens högtidssammankomst 31 mars.

Sven Lovénmedaljen i guld

 Dr Malin Strand, Zoologiska institutionen, Göteborgs universitet

”för den år 2011 utkomna boken Stjärnmaskar – Slemmaskar”

Medaljen kommer att delas ut vid akademiens högtidssammankomst 31 mars.

Naturskyddsmedaljen i silver

Björn Helander, förste intendent vid Enheten för miljögiftsforskning, Naturhistoriska riksmuseet

”för hans enträgna och mycket framgångsrika arbete med att rädda den svenska havsörnsstammen”

Medaljen kommer att delas ut vid akademiens högtidssammankomst 31 mars.