Akademien belönar insatser inom naturvård, cancer- och biologiforskning samt litteratur

Kungl. Vetenskapsakademien beslutade vid sin allmänna sammankomst 14 mars om utdelning av Sture Centerwalls pris, Hilda och Alfred Erikssons pris, Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik, Letterstedtska författarpriset och Letterstedtska översättarpriset.

Sture Centerwalls pris 2018

på 15 000 kr, tilldelas Sebastian Kirppu, ”för hans hängivna arbete med folkbildning om skoglig naturvård och opinionsbildning för bevarandet av för djurlivet värdefulla skogsbiotoper”.

Sebastian Kirppu på Linkedin

Hilda och Alfred Erikssons pris 2018

på 100 000 kr, tilldelas Anna Martling, Karolinska Institutet, ”för banbrytande kirurgisk forskning om kolorektal cancer”.

Anna Martling, Karolinska Institutet

Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik 2018 (prisområde biologi)

på 200 000 kr i forskningspris och 75 000 kr till ett symposium/workshop, tilldelas Tobias Uller, Lunds universitet, ”för hans studier inom evolutionär biologi, speciellt fenotypisk plasticitet”.

Tobias Uller, Lunds universitet

Letterstedtska författarpriset 2018

på 35 000 kr, tilldelas Jesper Högström, för hans bok Lusten och ensamheten (Weylers förlag, 2017).

Jesper Högström, Weylers förlag

Letterstedtska översättarpriset 2018

på 25 000 kr, tilldelas Charlotta Weigelt, för hennes översättning av Aristoteles Fysik (Thales förlag, 2017).

Charlotta Weigelt, Södertörns högskola