Akademien belönar forskning kring hjärnan och membranproteiner

Johan Ericson och Thomas Perlmann vid Karolinska Institutet tilldelas Hilda och Alfred Erikssons pris för studier om hur nervceller mognar i hjärnan och David Drew vid Stockholms universitet tilldelas Tage Erlanders pris för forskning om proteiner som sköter transport över biologiska membraner. 

Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik 2016

på totalt 275 000 kronor tilldelas David Drew, Stockholms universitet, ”för hans studier av struktur och funktion hos proteiner som sköter transport över biologiska membraner, samt för metodutvecklingsarbete för studier av membranproteiner”.

Hilda och Alfred Erikssons pris 2016

på 100 000 kronor tilldelas Johan Ericson och Thomas Perlmann, båda vid Karolinska Institutet, ”för deras upptäckter som visar hur nervceller mognar i hjärnan till att producera viktiga signalsubstanser och fynd som lägger grund för utveckling av nya terapier vid neurodegenerativa och psykiatriska sjukdomar”.

Priserna kommer att delas ut vid akademiens högtidssammankomst 31 mars 2016.