Akademien anställer forskare i ekonomisk historia

Ylva Hasselberg vid Uppsala universitet har anställts som akademiforskare i ekonomisk historia. Hon är nätverksforskare och hennes forskning rör bl.a. de sociala nätverkens betydelse för utvecklingen av svensk industri.

Ylva Hasselberg är forskare i ekonomisk historia vid Uppsala universitet. Hon har på kort tid etablerat sig som en framstående och originell forskare inom ett brett område med stor utvecklingspotential. Hon har tillsammans med ett par kollegor utvecklat en teori om de sociala nätverkens roll i historisk forskning. Själv tillämpade hon den i sin avhandling om svensk brukshistoria, men metoden har också funnit vidare användning hos en ny generation doktorander.

För närvarande forskar hon bl.a. om betydelsen av personliga nätverk hos företagsledare för storföretags benägenhet för innovation och stagnation. Ylva Hasselberg har ett utpräglat tvärvetenskapligt arbetssätt och har också publicerat populärvetenskapliga skrifter och debattartiklar.

Tjänsten har möjliggjorts genom ett generöst bidrag från Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelse.