Randi Hjalmarsson

Professor i nationalekonomi
Organisation
Göteborgs universitet
Medlem av
Kommittén för priset i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne