Marie-José Gaillard-Lemdahl

Akademiledamot
Professor i botanik-vegetationshistoria/paleoekologi
Organisation
Linnéuniversitetet
Medlem av
Klassen för geovetenskaper