Marcus Aldén

Akademiledamot
Professor i förbränningsfysik
Organisation
Lunds universitet
Medlem av
Klassen för tekniska vetenskaper
Kontakt
Mobiltelefon: +46 708 10 76 57