Lena Marcusson

Akademiledamot
Professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet
Organisation
Uppsala universitet
Medlem av
Klassen för samhällsvetenskaper