Lena Kjellén

Akademiledamot
Professor i medicinsk glykobiologi
Organisation
Uppsala universitet
Medlem av
Klassen för biologiska vetenskaper
Kommittén för internationella frågor
Kontakt
Mobiltelefon: +46 70 583 37 68