Lars Terenius

Akademiledamot
Professor i experimentell beroendeforskning
Organisation
Karolinska sjukhuset
Medlem av
Klassen för medicinska vetenskaper