Karna Lidmar-Bergström

Akademiledamot
Professor emerita i naturgeografi
Organisation
Stockholms universitet
Medlem av
Klassen för geovetenskaper
Kontakt