Hans Ellegren

Akademiledamot
Ständig sekreterare
Organisation
Kungl. Vetenskapsakademien
Medlem av
Akademiens kansli
Klassen för biologiska vetenskaper