Göran Johansson

Akademiledamot
Professor i tillämpad kvantfysik
Organisation
Chalmers tekniska högskola
Medlem av
Klassen för fysik
Nobelkommittén för fysik