Göran Johansson

Akademiledamot
Professor
Organisation
Chalmers Tekniska Högskola
Medlem av
Klassen för fysik