Eva Olsson

Akademiledamot
Professor i experimentell fysik
Organisation
Chalmers tekniska högskola
Medlem av
Klassen för fysik
Nobelkommittén för fysik