Christofer Edling

Akademiledamot
Professor i sociologi
Organisation
Lunds universitet
Medlem av
Klassen för samhällsvetenskaper
Kommittén för forskningspolitiska frågor