Carl Folke

Akademiledamot
Professor
Organisation
Kungl. Vetenskapsakademien
Medlem av
Klassen för biologiska vetenskaper
Kommittén för miljö och energi