Björn E. Berglund

Akademiledamot
Professor emeritus i kvartärgeologi
Organisation
Lunds universitet
Medlem av
Klassen för geovetenskaper
Kontakt