Webbinarium: Jordens framtid i Antropocen

Datum: 2020-11-25

Tid: 18:00 - 19:00

Lokal: Digitalt via Zoom

Webbinarium: Jordens framtid i Antropocen

Akademiföreläsning med Johan Rockström. Föreläsningen sänds live via Zoom. Deltagare har möjlighet att ställa frågor efter föreläsningen. Föreläsningen finns nu tillgänglig att se i efterhand.

Under de senaste 11 000 åren har mänsklighetens utveckling och välstånd på jorden varit möjligt tack vare ett påfallande stabilt klimat, den geologiska epoken Holocen. Men sedan 1950-talet har mänsklig påverkan på jordsystemet (d.v.s. det komplexa samspelet mellan mark, hav, atmosfär, inlandsisar, den levande biosfären och oss människor) varit mycket omfattande, och fortsätter att bli allt större. Den vetenskapliga slutsatsen är att vi gått in i en ny geologisk epok, Antropocen, där mänsklig aktivitet utgör den helt avgörande påverkan på jordsystemet. Geologiska lager som utgör referens för Antropocen har genererats under ”den stora accelerationen” av världens industriella utveckling, som påverkar både jordsystemet och den socioekonomiska utvecklingen. En vetenskaplig front inom Jordsystemsvetenskapen är insikten om att medan Holocen utgör ett semi-stabilt jämviktsläge av planeten – som regleras genom negativa biofysiska återkopplingsmekanismer, så utgör Antropocen, än så länge, i huvudsak en manifestation av mänsklig påfrestning på systemet. Jordens resiliens är fortfarande någorlunda intakt, medan det finns alltfler oroande tecken på att vi närmar oss, eller till och med redan har passerat, flera irreversibla trösklar (så kallade tipping points). 

I sin föreläsning kommer Johan Rockström kartlägga den senaste forskningen om riskerna för att vi är på väg att passera planetära gränsvärden, och argumentera för behovet av att sätta upp vetenskapligt baserade gränser för ett manövreringsutrymme som håller jordsystemet i ett Holocenliknande jämviktsläge och föreslå utformningen av en planetär förvaltning för en planet i jämvikt.

Johan Rockström är chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research, professor i Earth system science vid Institute of Earth and Environmental Science, Potsdam University och professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet. Han har publicerat över 150 forskningspublikationer om allt från klimat- och vattenfrågor till global hållbarhet.

När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta. Läs mer i Akademiens Integritetspolicy.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt

Peter Brandén
Programkoordinator
program@kva.se