Hans Ellegren: Anders Celsius, Carl von Linné och tillkomsten av Sveriges första vetenskapsakademier

Datum: 2021-01-13

Tid: 18:00 - 19:00

Lokal: Digitalt via Zoom

Akademiföreläsning med Hans Ellegren. Webbföreläsningen sänds live via Zoom. Deltagare har möjlighet att ställa frågor efter föreläsningen. Föreläsningen finns nu tillgänglig att se i efterhand.

Under 1600-talet sveper den vetenskapliga revolution fram över kontinenten. Universiteten är i första hand fortfarande utbildningsanstalter präglade av skolastisk lärdom och forskningen stimuleras istället inom ramen för lärda sällskap. Sveriges första vetenskapsakademi kommer till 1710 då några vetgiriga i Uppsala bildar Kungliga Vetenskaps-Societeten. Man korresponderar med Christopher Polhem och Emanuel Swedenborg, och börjar ge ut landets första vetenskapliga tidskrift. Anders Celsius är dess sekreterare och han efterträdes sedan av Carl von Linné. Men det finns de som menar att verksamheten borde flytta till Stockholm och att tidskriften skulle ges ut på svenska, inte latin. När de inte får gehör för sin sak tar man 1739 initiativ till att bilda en egen akademi i Stockholm…

Hans Ellegren är professor i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet och forskar framför kring genetik och DNA-molekylens evolution. Men hans engagemang som vice preses för Kungl. Vetenskapsakademien och ständig sekreterare för Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala har också lett till ett intresse för vetenskapshistoria. Han har nyligen kommit ut med böckerna Hvad nytt och nyttigt, och En akademi finner sin form, som beskriver den tidiga akademibildningen i Sverige.

När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta. Läs mer i Akademiens Integritetspolicy.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt

Peter Brandén
Programkoordinator
program@kva.se