Webbföreläsning: Sanning, visshet och lagen om det uteslutna tredje

Datum: 2022-01-14

Tid: 18:00 - 19:00

Lokal: Digitalt via Zoom

Arrangör: Nationalkommittén för Logik, Metodologi och Filosofi i samarbete med programmet ”Knowledge Resistance: Causes, Consequences, Cures” (PI Åsa Wikforss, finansierad av Riksbankens Jubileumsfond).

Föreläsning med Tor Sandqvist. Föreläsningen sänds live via Zoom. Deltagare har möjlighet att ställa frågor efter föreläsningen. Frågestunden modereras av John Cantwell. Föreläsningen arrangeras i samband med Världslogikdagen.

Sanning, visshet och lagen om det uteslutna tredje

På en inledande logikkurs får man lära sig att det finns två huvudsakliga infallsvinklar på begreppet logisk följd. Vad innebär det att en slutsats B följer logiskt ur en premiss A? Enligt det ena synsättet betyder detta, att om A är sann så måste även B vara sann. Utifrån den andra infallsvinkeln är grundtanken i stället, att givet A kan man med visshet sluta sig till B.

Vanligtvis framställs det förstnämnda perspektivet som det primära: sanning är en fråga om hur saker och ting faktiskt förhåller sig, och detta är vad som bestämmer vilka påståenden ett logiskt resonerande subjekt har rätt att sluta sig till. Men vissa teoretiker intar en motsatt ståndpunkt: en sats’ innebörd bottnar ytterst i de språkliga konventioner som reglerar när den låter sig hävdas med bestämdhet, och därmed blir den logiska slutledningsprocessen primär – begreppet sanning, överensstämmelse med sakernas verkliga tillstånd, får en teoretiskt underordnad ställning.

Min ambition i detta föredrag är, för det första, att ge an antydan om de filosofiska överväganden som kan leda en teoretiker till denna senare, konträra ståndpunkt, samt, för det andra, att belysa hur valet inverkar på den mer konkreta frågan om vilka slutledningsprinciper som faktiskt äger logisk giltighet. Exempelvis blir den klassiska lagen om det uteslutna tredje, ”A eller icke A”, svårare att rättfärdiga teoretiskt – svårare, men kanske inte omöjlig?

Tor Sandqvist är lektor vid KTH, Avdelningen för filosofi.

Kontakt

Peter Brandén
Programkoordinator
program@kva.se