Gunilla Karlsson Hedestam: Immunsvar mot virus och antikroppars mångfald

Datum: 2021-02-10

Tid: 18:00 - 19:00

Lokal: Digitalt via Zoom

Gunilla Karlsson Hedestam: Immunsvar mot virus och antikroppars mångfald

Akademiföreläsning med Gunilla Karlsson Hedestam. Webbföreläsningen sänds live via Zoom. Deltagare har möjlighet att ställa frågor efter föreläsningen. Föreläsningen finns nu tillgänglig att se i efterhand.

Vårt immunförsvar har utvecklats genom evolutions gång och utrustat oss med ett nästan osannolikt finurligt system där olika celltyper och funktioner kompletterar varandra för att eliminera inkräktare. Människan lever länge, och ofta i nära kontakt med andra människor och djur. Det betyder att vi kontinuerligt exponeras för virus. Flera viktiga immunfunktioner hjälper oss att hålla oss friska, inte minst vår förmåga att producera en stor mångfald av antikroppar och vår förmåga att generera ett ”immunologiskt minne”, vilket minskar risken att vi blir sjuka av samma virus om och om igen. Under 2020 har världen upplevt en pandemi som satt virus, smittspridning och antikroppar i fokus. SARS- CoV-2 belyser nya frågor om anti-virala immunsvar både på individ- och populationsnivå. 

Föreläsningen introduceras av Jan Holmgren, Göteborgs universitet.

Gunilla Karlsson Hedestam disputerade vid Oxfords Universitet där hon studerade biokemiska egenskaper hos virus. Efter 4 år som post-doc vid Harvard Medical School och 3 år i biotech-branschen har hon som forskare och professor vid Karolinska Institutet etablerat ett brett forskningsprogram inom immunologi, virologi och genetik. Hon är ledamot av Nobelkommittén för fysiologi eller medicin och av Kungl. Vetenskapsakademien.

När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta. Läs mer i Akademiens Integritetspolicy.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt

Peter Brandén
Programkoordinator
program@kva.se