Dan Larhammar: Hur vår arvsmassa fyrdubblades

Datum: 2021-06-09

Tid: 18:00 - 19:00

Lokal: Digitalt via Zoom

Öppen föreläsning med Kungl. Vetenskapsakademiens preses Dan Larhammar. Webbföreläsningen sänds live via Zoom. Deltagare har möjlighet att ställa frågor efter föreläsningen. Föreläsningen finns nu tillgänglig att se i efterhand.

Människans arvsmassa innehåller drygt 20 000 gener som ger upphov till proteiner. Jämförelser mellan arter visar att arvsmassan fyrdubblades i samband med ryggradsdjurens uppkomst för 500 miljoner år sedan. Många av de extra generna har bidragit till ryggradsdjurens specialiserade funktioner, särskilt det avancerade nervsystemet. Synsinnets tappar och stavar, som förmedlar färgseende respektive seende i svagt ljus, kunde utvecklas tack vare de nya generna. Även maskineriet för att skapa och lagra långtidsminnen fick många extra gener i ryggradsdjurens urmoder. Mångfalden snarlika gener och därmed proteiner gör det till en utmaning att utveckla specifika läkemedel.

Dan Larhammar är preses för Kungl. Vetenskapsakademien och professor i molekylär cellbiologi vid Institionen för neurovetenskap på Uppsala universitet. Han forskar om evolutionen av gener i nervsystemet, särskilt gener som är betydelsefulla för aptitreglering, synsinnets mekanismer och uppkomsten av långtidsminnen. Han har också engagerat sig för att bemöta pseudovetenskap, bland annat om evolutionen.

När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta. Läs mer i Akademiens Integritetspolicy.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt

Peter Brandén
Programkoordinator
program@kva.se