Webbföreläsning: Hur långt räcker det logiska tänkandet?

Datum: 2021-01-14

Tid: 18:00 - 19:00

Lokal: Digitalt via Zoom

Arrangör: Svenska nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi. Föreläsning med Sven Ove Hansson. Föreläsningen sänds live via Zoom. Deltagare har möjlighet att ställa frågor efter föreläsningen. Frågestunden modereras av John Cantwell. Föreläsningen finns nu tillgänglig att se i efterhand.

Föreläsningen arrangeras i samband med Världslogikdagen

Ända sedan antiken har logiker formulerat precisa regler för vilka slutsatser man säkert kan dra utifrån det man redan tror sig veta. Men hur långt räcker dessa regler? Somliga har hävdat att logiken, tillräckligt utvecklad, kan ge svar på alla frågor om hur vi bör tänka för att vara rationella. Andra har menat att logiken har stora begränsningar. De har hävdat att förnuftet ibland behöver gå utanför de strikta reglernas ramar, och att känslornas roll i vårt tänkande varken kan eller bör elimineras. Men logiken har flyttat fram positionerna, och den täcker in ett allt större område av det mänskliga tänkandet. Idag har den gamla frågan om logikens gränser fått ny aktualitet, eftersom datorer är logikmaskiner och artificiell intelligens är uppbyggd av byggstenar från logiken. Kommer logiken att bli så allomfattande som en del entusiaster har hävdat? Eller finns det trots allt gränser för logiken och det logiska tänkandet?

Sven Ove Hansson är professor vid KTH, Avdelningen för filosofi och Department of Learning, Informatics, Management and Ethics, Karolinska Institutet.

När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta. Läs mer i Akademiens Integritetspolicy.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt

Peter Brandén
Programkoordinator
program@kva.se