Visuell Intelligens – bilder som hjälper oss att upptäcka och förstå

Datum: 2024-03-20

Tid: 18:00 - 19:00

Adress: Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Lokal: Beijersalen

Sista anmälningsdatum: 2024-03-20 17:00

Akademiföreläsning med Anders Ynnerman, Kungl. Vetenskapsakademien.

Detta föredrag kommer att visa hur visualisering kan användas för att göra vetenskapliga upptäckter och samtidigt förklara komplexa och svårbegripliga fenomen. Bildspråket överbryggar avstånd i kunskapsnivå, ålder, språk och kultur och förkortar avståndet mellan forskning och allmänhet. Med hjälp av många exempel från ämnen som sträcker sig från biologi till astronomi kommer visualiseringens möjligheter att visas. Till exempel kommer material från domproduktionerna inom WISDOME att visas, och människokroppen kommer att interaktivt dissekeras i extrem upplösning. Föredraget kommer också att demonstrera hur visualisering kan användas för att låta människor och AI samverka på ett effektivt vis.

Anders Ynnerman är professor i Vetenskaplig Visualisering vid Linköpings Universitet. Han forskar på grundläggande metoder för visuell dataanalys och dess tillämpningar. Han leder verksamheten vid Visualiseringscenter C i Norrköping som genom WISDOME når ut till en bred allmänhet med visuell vetenskapskommunikation. Han är också programdirektör för WASP som är Sveriges största satsning på forskning inom AI, autonoma system och mjukvara.

Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Föranmälan krävs. Obs, anmäl dig endast om du vill komma och se föreläsningen på plats. Vi kommer också livesända föreläsningen på den här webbsidan. För att titta på sändningen behövs ingen anmälan.

Foto: Björn Olin

När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta. Läs mer i Akademiens Integritetspolicy.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt: Peter Brandén
E-post: program@kva.se