Akademien i Almedalen: Vilken nytta gör grundforskningen?

Datum: 2019-07-01

Tid: 15:00 - 15:45

Adress: Strandgatan 14, Visby

Lokal: Bildstenshallen, Gotlands museum

Grundläggande forskning är en av de främsta vägarna till helt ny kunskap, och stora resurser satsas varje år på grundforskning vid våra universitet och högskolor. Men hur stort är det ekonomiska värdet i att satsa på grundläggande forskning? Finns det snabbare vägar till de stora genombrotten?

Sysselsättning, tillväxt och framtida välstånd är beroende av ny kunskap, och investeringar i forskning blir en investering i framtiden. Grundläggande forskning kräver tålamod, då tiden mellan genombrott och tillämpning ofta är mycket lång. Lösningar på problem hittas dessutom ibland där ingen har tänkt på att leta.

Men vad vet vi om nyttan av grundläggande forskning? Finns det snabbare vägar till de stora genombrotten? Ska staten peka ut strategiska ämnesområden och fördela forskningsmedlen efter det, eller är det mer strategiskt att låta forskningen definiera problemställningarna? Hur ligger Sverige till i en internationell jämförelse?

Medverkande
Mats Berglund, Talesperson för högre utbildning och forskning, Miljöpartiet de gröna
Mats Persson, Talesperson för högre utbildning, Liberalerna
Sven Stafström, generaldirektör, Vetenskapsrådet
Jan-Olof Jacke, vd, Svenskt Näringsliv
Christer Fuglesang, ordförande, Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning
Göran K. Hansson, (moderator), professor i experimentell kardiovaskulär forskning, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien

Seminariet avslutas med ett mingel.

Program

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Se Vetenskapsakademiens Almedalsseminarier 2018:

Akademien i Almedalen: Våra kustvatten förändras – hur vet vi det, och vad gör vi?

Akademien i Almedalen: Kan vi lita på miljömärkningen