Vetenskapsfestivalen 2023

Datum: 2023-04-22

Tid: 15:00 - 17:45

Adress: Götaplatsen 3, Göteborg

Lokal: Stadsbiblioteket, Trappscenen

Vetenskapsfestivalen 2023

Ledamöter från Kungl. Vetenskapsakademien samtalar kring vetenskapliga gränser under Vetenskapsfestivalens program den 22 april i Göteborg.

Vetenskapsfestivalen i Göteborg är ett populärvetenskapligt evenemang som sedan 1997 har presenterat forskning på kreativa och oväntade sätt. Vetenskapsfestivalen är ett icke-vinstdrivande evenemang och gratis för allmänheten att besöka. Varje år har festivalen ett tema. 2023 är temat ”gränser”. Akademien kommer under Vetenskapsfestivalens publika program att delta med tre samtal kring vetenskapliga gränser.

Extremt snabbt och otroligt långsamt – ett samtal om tid och hur vetenskapen tänjer gränser

Medverkande: Bo Albinsson, professor, Inst. för kemi och biokemi, Chalmers tekniska högskola och Gesa Weyhenmeyer, professor, Inst. för ekologi och genetik, Uppsala Universitet.

Datum: Lördagen den 22 april, kl. 15:00-15:45
Plats: Stadsbiblioteket, Trappscenen, Götaplatsen 3, Göteborg
Mer information

Vetandets gränser – ett samtal om människans möjligheter att förstå och förklara ett obegripligt komplext universum

Medverkande: Anders Ynnerman, professor, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet och Susanne Aalto, professor, Astronomi och plasmafysik, Chalmers tekniska högskola. Samtalsledare Jonas Mattsson, Chefredaktör, Forskning & Framsteg.

Datum
: Lördagen den 22 april, kl. 16:00-16:45
Plats: Stadsbiblioteket, Trappscenen, Götaplatsen 3, Göteborg
Mer information

Mänskligt och artificiellt tänkande – ett samtal om mänskligt tänkande och huruvida även maskiner kan tänka

Medverkande: Peter Gärdenfors, professor, Kognitionsvetenskap, Lunds universitet och Olle Häggström, professor, Matematiska Vetenskaper, Chalmers och Göteborgs Universitet. Samtalsledare Jonas Mattsson, Chefredaktör, Forskning & Framsteg.

Datum
: Lördagen den 22 april, kl. 17:00-17:45
Plats: Stadsbiblioteket, Trappscenen, Götaplatsen 3, Göteborg
Mer information

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt: Peter Brandén
E-post: program@kva.se