Varför vaccin? – Ett webbseminarium om mål, nytta och tvekan

Datum: 2021-05-19

Tid: 18:00 - 19:00

Lokal: Digitalt via Zoom

Arrangör: Kungl. Vetenskapsakademien. Seminariet finns nu tillgänglig att se i efterhand.

Vi är mitt i den största vaccinationskampanjen i mänsklighetens historia. Miljarder människor över hela världen ska vaccineras så snabbt som möjligt för att bekämpa coronapandemin. Men vad är egentligen ett vaccin, och varför är det så viktigt att så många som möjligt vaccineras?

Vad är det för skillnad mellan olika vacciner och vad vet vi om hur länge skyddet varar? Varför tvekar vissa att vaccinera sig? Det är några av de frågor som kommer att diskuteras i ett samtal med tre framstående forskare inom vacciner och vaccinering:

Ann-Mari Svennerholm, Göteborgs universitet 
Gunilla Karlsson Hedestam, Karolinska Institutet
Daniel Västfjäll, Linköpings universitet

Samtalet presenteras av Vetenskapsakademiens preses (ordförande) Dan Larhammar och leds av Christer Sturmark, förlagschef och bokförläggare, Fri Tanke förlag.

Kungl. Vetenskapsakademien har nyligen gett ut skriften Vetenskapen säger om vaccin. Skriften är författad av Ann-Mari Svennerholm, i samverkan med en expertgrupp med ledamöter vid Kungl. Vetenskapsakademien, se nedan.

Om panellisterna:

Ann-Mari Svennerholm är professor i Infektion och Immunitet vid Göteborgs universitet. Hennes forskning har främst gällt utveckling av vacciner mot kolera och toxinbildande E. coli (ETEC). Arbetet har bl.a. inneburit identifiering av sjukdoms och immunmekanismer vid de olika infektionerna och omfattande kliniska studier av vaccinkandidater i Fas I – III studier i Sverige, Bangladesh och Afrika.  Ann-Mari Svennerholm är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien.

Gunilla Karlsson Hedestam, professor vid Karolinska Institutet. Hon disputerade vid Oxfords Universitet där hon studerade biokemiska egenskaper hos virus. Efter 4 år som post-doc vid Harvard Medical School och 3 år i biotech-branschen har hon som forskare och professor vid Karolinska Institutet etablerat ett brett forskningsprogram inom immunologi, virologi och genetik. Gunilla Karlsson Hedestam är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien.

Daniel Västfjäll är professor i kognitiv psykologi vid Linköpings Universitet, senior research scientist vid Decision Research i Oregon, USA samt ordförande för Svenska nationalkommittén för psykologi under Kungl. Vetenskapsakademien. Han forskar kring de emotionella, kognitiva och neurala mekanismer som ligger bakom våra beslut, bedömningar och attityder.

När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta. Läs mer i Akademiens Integritetspolicy.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt

Peter Brandén
Programkoordinator
program@kva.se