Vad vi kan – och inte kan! Ett symposium kring framtidens matförsörjning

Datum: 2022-11-23

Tid: 09:00 - 17:00

Adress: Livesändning, se nedan

Symposiet om framtidens matförsörjning belyser dagens och morgondagens möjligheter baserat på växtförädling för ett hållbart och bärkraftigt jordbruk.

Symposiet om framtidens matförsörjning genomförs i en samverkan mellan de fyra vetenskapliga akademierna som alla har fokus på stora och livsavgörande framtidsfrågor: Kungliga Vetenskapsakademien (KVA), Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Kungliga Fysiografiska Sällskapet (KFS). Akademierna samverkar inom projektet Växtnoden som är en kontaktpunkt och informationskälla om jordbruk och modern växtförädling.

Anmälan är stängd, men symposiet sänds live här>

Program finns här>

Kontakt: Peter Brandén
E-post: program@kva.se