Vad händer med våra insekter?

Datum: 2023-09-13

Tid: 18:10 - 19:10

Adress: Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Lokal: Beijersalen

Sista anmälningsdatum: 2023-09-13 17:00

Insekter håller igång ekosystemen genom att bryta ner organiskt material, pollinera grödor och reglera mängden skadegörare – naturnyttor som är avgörande för samhällsekonomin. Men är insekterna på väg att försvinna? Media rapporterar om fjärilar som dött ut och vindrutor som inte längre behöver rengöras. Vissa experter talar om massutrotning. Men kunskapsluckorna är stora, både om vilka insekter vi har i landet och vad som händer med dem. Samtidigt har forskarna de senaste åren utvecklat nya genetiska inventeringsmetoder som är på väg att revolutionera utforskningen och övervakningen av insektsfaunan. Föredraget går igenom vad vi vet och vilka framsteg som nu görs med genetiska tekniker.

Fredrik Ronquist är professor i entomologi vid Naturhistoriska riksmuseet. Hans forskning handlar om insekters mångfald och evolution, och om statistiska metoder som används för att analysera evolutionära problem. Han har bland annat bidragit till utforskningen av svenska insektsfaunan med traditionella och med nya genetiska metoder. Fredrik är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien.

Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Föranmälan krävs. Obs, anmäl dig endast om du vill komma och se föreläsningen på plats. Vi kommer också livesända föreläsningen på den här webbsidan, se ovan. För att titta på sändningen behövs ingen anmälan.

Foto: Naturhistoriska riksmuseet

Under 2023 har Vetenskapsakademiens återkommande Akademiföreläsningar temat ”Hållbarhet”.


När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta. Läs mer i 
Akademiens Integritetspolicy.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt: Peter Brandén
E-post: program@kva.se