Symmetri och asymmetri – om betydelsen av atomernas ordning i rymden

Datum: 2018-06-13

Tid: 18:00 - 19:00

Adress: Lilla Frescativägen 4A Stockholm

Lokal: Beijersalen, Kungl. Vetenskapsakademien

Öppen föreläsning av Kungl. Vetenskapsakademiens preses Christina Moberg. Av tradition håller avgående preses en föreläsning i slutet av sin mandatperiod.

Louis Pasteur observerade 1848 att salter av vinsyra isolerade vid fermentering av druvor vrider planpolariserat ljus, till skillnad från motsvarande salter isolerade från vissa andra källor. Pasteur insåg att det var olikheter i föreningarnas tredimensionella strukturer som utgjorde förklaringen till de olika resultaten. Men det var inte förrän Jacobus van ’t Hoff i Nederländerna och Joseph Le Bel i Frankrike drygt 30 år senare klargjorde den tetraedriska geometrin runt kolatomer som den molekylära förståelsen av fenomenet blev möjlig. Man insåg då att många föreningar kan förekomma i två olika former som är spegelbilder av varandra; sådana föreningar kallas kirala.

I naturen förekommer de flesta kirala föreningar i endast en av de två möjliga spegelformerna, och detta är avgörande för många funktioner i levande system. Det innebär också att syntetiska föreningar som ska användas i biologiska miljöer måste framställas i ren form och inte som blandningar. Principerna för sådan så kallad asymmetrisk syntes är idag väl kända och många mer eller mindre effektiva metoder finns tillgängliga. Ursprunget till naturens homokiralitet är dock fortfarande okänt, trots mer eller mindre övertygande försök att efterlikna naturliga processer i laboratorier.

I föredraget kommer olika teorier som syftar till att förklara naturens homokiralitet liksom metoder att framställa kemiska föreningar bestående av endast den ena spegelformen att diskuteras.

Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Föranmälan krävs ej.

Kontakt

Programkoordinator
program@kva.se

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter