Svenska Nationalkommittén för geografi: Kollokvium med föreläsning

Datum: 2019-11-05

Tid: 13:15 - 15:00

Lokal: Linköpings universitet, Studenthuset sal SH62, 995712

Svenska Nationalkommittén för geografi inbjuder till 2019 års Kollokvium med föreläsning av Christer Jonasson, docent i naturgeografi vid Uppsala universitet

Vad händer när klimatet förändras?

Hur påverkas vi av att glaciärer smälter, permafrosten tinar och trädgränsen förändras?

Ett sekel av aktuell forskning vid Abisko Naturvetenskapliga Station.

Under kollokviet presenteras också mottagaren av 2019 års lärarpris i geografi i samarbete med Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi (SSAG) och Geografilärarnas Riksförening:
Martin Röllgårdh, Finnvedens gymnasium i Värnamo. 

Ingen föranmälan. 

Efter föreläsning och presentation är alla åhörare välkomna på mingel med kaffe.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt

Peter Brandén
Programkoordinator
program@kva.se