Strålningsrelaterade aspekter på kriget i Ukraina

Datum: 2023-03-21

Tid: 13:00 - 17:00

Adress: Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Lokal: Celsiussalen

Kriget i Ukraina har medfört ett antal händelser vid kärntekniska anläggningar med risk för spridning av radioaktiva ämnen och exponering för joniserande strålning. Den ryska statsledningen har dessutom på olika sätt hotat med användning av kärnvapen.

Vid detta eftermiddagsseminarium diskuteras några av dessa händelser från ett strålskyddsperspektiv. Seminariet riktar sig till intresserade bland allmänheten, yrkesverksamma inom strålskydd, strålningsmedicin och kärnteknik, myndigheter och media.

Seminariet arrangeras av Svenska nationalkommittén för strålskyddsforskning

Program

13:00
Välkomnande

Mats Eriksson, Linköpings universitet

13:10
Summering av händelseförloppet i Ukraina sett ur radiologisk och kärnteknisk synpunkt

Mattias Lantz, Uppsala universitet

13:20
Vad är joniserande strålning? En introduktion

Mats Isaksson, Göteborgs universitet

13:45
Hälsorisker kring joniserande strålning
Eva Forsell-Aronsson, Sahlgrenska sjukhuset

14:10
Den ryska ockupationen av Tjornobyl, stråldoser till soldater

Christopher Rääf, Lunds universitet

14:30
Kaffepaus

15:00
Kärnvapen och deras skadeverkan. En titt på FOI:s Nynäshamnsscenario

Sofia Sivertssson, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)

15:30
Kärnkraftsäkerhet: Kyld härd är guld värd

Anders Henoch, f.d. haverispecialist vid Ringhals kärnkraftverk

16:00
Möjliga konsekvenser i Sverige av kärntekniska händelser och kärnvapenexplosioner i Ukraina

Jan Johansson, Strålsäkerhetsmyndigheten

16:30-17:00
Avslutande diskussion och frågestund

Deltagandet är kostnadsfritt och öppet för allmänheten. Föranmälan krävs.

Anmäl dig här>

När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta. Läs mer i Akademiens Integritetspolicy.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt: Peter Brandén
E-post: program@kva.se