PI-symposium: Steven Pinker och Anna Rosling på Cirkus

Datum: 2018-10-27

Tid: 13:00 - 15:30

Adress: Cirkus, Skandiascenen

Lokal: Djurgården

Välkommen på en stjärnspäckad eftermiddag om mänsklighetens framsteg och våra framtida utmaningar.  

Faktaresistens, post-sanning, auktoritär populism och fundamentalism. Hoten mot demokratin, dess institutioner och värdegemenskap hopar sig världen över. Inte sällan hämtar samtidens snabbt växande missnöjesrörelser sin kraft i känslan att allt var bättre förr. Men stämmer det verkligen?

Fri Tanke, Kungl. Vetenskapsakademien och Nobel Center är stolta att presentera höstens Pi-Symposium med den världsberömda psykologiprofessorn Steven Pinker och Gapminders medskapare Anna Rosling.

Steven Pinker visar i sin nya bok Upplysning Nu! att allt ifrån folkhälsa till välstånd, fred, kunskap och lycka ökar i hela världen, men inte till följd av någon kosmisk kraft, utan på grund av människans alltjämt starka tilltro till upplysningsidealen, förnuftet och vetenskapen.

Vanliga, men felaktiga, uppfattningar om världens tillstånd får oss att göra felaktiga prioriteringar och ta kontraproduktiva beslut. En världsbild grundad i fakta är nödvändigt om vi vill lösa mänsklighetens utmaningar!

Hur kan vi rätta till missförstånden och få en mer faktaorienterad syn på vår omvärld? Med den globalt uppmärksammade metoden “factfulness” visar Anna Rönnlund Rosling, medgrundare av stiftelsen Gapminder, hur vi kan bryta våra tankefel och lära oss att hysa åsikter grundade i fakta.

Två av vetenskapens och humanismens främsta försvarare möts nu på scen i ett upprop för upplysningsidealen i det tjugoförsta århundradet.

Steven Pinker är professor vid Institutionen för psykologi, Harvard University, och har skrivit flera populärvetenskapliga böcker. Upplysning Nu! är Pinkers senaste bok, sedan tidigare finns på svenska Ett oskrivet blad (2006).

Anna Rönnlund Rosling är medgrundare av stiftelsen Gapminder, grundare av Dollar Street och har tillsammans med Hans och Ola Rosling skrivit den uppmärksammade boken Factfulness (2018).