Akademien i Almedalen: Våra kustvatten förändras – hur vet vi det, och vad gör vi?

Datum: 2018-07-03

Tid: 14:00 - 14:45

Adress: Skeppsbron 24, innergården

Lokal: Joda Bar och kök

Forskningen pekar på att klimatförändringen kommer att påverka våra kustvatten och orsaka stressfaktorer på ekosystemet, men vad vet vi, och vad blir konsekvenserna? Vad kan vi göra åt det? Experter presenterar kunskapsläget och diskuterar med politiska beslutsfattare om vad som bör och kan göras.

En grundförutsättning för miljöarbetet är att det bygger på den bästa tillgängliga kunskapen, baserad på den senaste forskningen, men faktorerna är många och sambanden komplexa inom både naturvetenskap och samhällsvetenskap. På miljöområdet finns dessutom många aktörer med starka röster, och det ställer stora krav på politiker och myndigheter för att sortera mellan fakta och mer eller mindre välgrundade påståenden när besluten ska tas.

Seminariet ingår i kampanjen #hurvetdudet? Med frågan Hur vet du det? vill vi låta vetenskaplig kunskap ta större plats i debatten.

Läs mer på: hurvetdudet.nu
Facebook: facebook.se/hurvetdudet
Twitter: @vetenskapsakad, @hurvetdudet_nu

Medverkande

Anne-Sophie Crépin, bitr. föreståndare, Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi, Kungl. Vetenskapsakademien
Carl André, professor i marin ekologi, Göteborgs universitet
Lars Tysklind, riksdagsledamot, miljöpolitisk talesperson, Liberalerna
Linnéa Engström, EU-parlamentariker, Miljöpartiet de gröna
Jakob Granit, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten
Leif Anderson, (moderator), professor i marin kemi, Kungl. Vetenskapsakademien

Kontakt

Fredrik All, kommunikationsansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien, 070-6739563, fredrik.all@kva.se
Jessica Balksjö-Nannini, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien, 070-6739650, jessica.balksjo@kva.se

Arrangeras i samarbete med Vetenskap & Allmänhet

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter