Akademien i Almedalen: Kan vi lita på miljömärkningen?

Datum: 2018-07-03

Tid: 08:45 - 09:30

Adress: Skeppsbron 24, innergården

Lokal: Joda Bar och kök

Miljömärkning är en viktig del i arbetet med att bygga ett hållbarare samhälle. En grundförutsättning för miljömärkningens funktion är att kriterierna för märkningen bygger på den bästa tillgängliga kunskapen, baserad på den senaste forskningen. Är det så – och hur vet vi det?

Frågeställningarna inom miljöforskningen är ofta komplexa, och vår kunskap om olika faktorers påverkan på miljön ökar snabbt. Hur säkerställer vi att aktuell och evidensbaserad kunskap kommer med i arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla miljömärkningen? På miljöområdet finns dessutom många aktörer med starka röster, och det ställer stora krav på myndigheter och arbetsprocesser för att sortera mellan fakta och mer eller mindre välgrundade påståenden. Seminariet fokuserar på processerna bakom miljömärkning och hur vetenskapliga resultat på bästa sätt införlivas i det arbetet.

Seminariet ingår i kampanjen #hurvetdudet? Med frågan Hur vet du det? vill vi låta vetenskaplig kunskap ta större plats i debatten.

Läs mer på: hurvetdudet.nu
Facebook: facebook.se/hurvetdudet
Twitter: @vetenskapsakad, @hurvetdudet_nedverkande

Stefan Jansson, professor i fysiologisk botanik, Kungl. Vetenskapsakademien
Carl Folke, professor och föreståndare för Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi, Kungl. Vetenskapsakademien
Per Ängquist, statssekreterare, Miljö- och energidepartementet
Ragnar Unge, vd, Miljömärkning Sverige AB
Anita Falkenek, vd, KRAV
Åsa Domeij, Chef för miljö och socialt ansvar, Axfood
Cecilia Tisell, konsumentombudsman, Konsumentverket
Göran K. Hansson, (moderator), professor i medicin, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien

Kontakt

Fredrik All, kommunikationsansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien, 070-6739563, fredrik.all@kva.se
Jessica Balksjö-Nannini, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien, 070-6739650, jessica.balksjo@kva.se

Arrangeras i samarbete med Vetenskap & Allmänhet

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter