Rymden i skolan

Datum: 2023-06-12 11:00 - 2023-06-13 12:00

Adress: Kungl. Vetenskapsakademien, Lilla Frescativägen 4A, Stockholm

Lokal: Beijersalen

Bläddra mellan de olika föreläsningarna genom att klicka längst upp till höger i spelaren.

Astronomi och rymdforskning genomgår idag en lysande utveckling, och detta uppmärksammas mycket i samhället, i media och inte minst bland unga människor.

Samtidigt erbjuder dessa forskningsfält slående och påtagliga tillämpningar av grundläggande principer i fysik, kemi, matematik, liksom i geovetenskap och biologi.

Att nyttiggöra detta i skolundervisningen i naturvetenskap och matematik är tacksamt och utmanande. Symposiet behandlar hur detta kan ske på bästa sätt och med de nya möjligheter som öppnas genom forskningsutvecklingen, nya läromedel och didaktiska innovationer.

Program

Foto: Adobe Stock Photos

När du anmäler dig till något av Vetenskapsakademiens evenemang kommer Akademien att behandla dina angivna personuppgifter för att planera och genomföra detta. Läs mer i Akademiens Integritetspolicy.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post gdpr@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt: Peter Brandén
E-post: program@kva.se