Planeter och liv i universum – en inspirationsdag för lärare

Datum: 2018-03-01

Tid: 09:30 - 14:30

Lokal: Vattenhallen Science Center, Lund

Välkommen till en avgiftsfri inspirations- och fortbildningsdag för gymnasielärare i samband med Utställningen Unga forskare

I samverkan mellan Kungl. Vetenskapsakademien, Utställningen Unga Forskare och Vattenhallen Science Center i Lund hälsar vi gymnasielärare välkomna till en inspirations- och fortbildningsdag för lärare där forskare berättar om det senaste inom forskningen på temat Planeter och liv i universum. Unga Forskare berättar även om en rad verktyg som syftar till att avlasta lärare och hjälpa elever att åstadkomma bättre projektarbeten, känna ökad inspiration och motivation och nå eller överträffa målen för gymnasiearbetet och de naturvetenskapliga och tekniska ämnena.

Inspirations- och fortbildningsdagen i Lund äger rum mellan kl 9.30 och 14.30 den 1 mars 2018 på Vattenhallen Science Center i samband med semifinalen av Utställningen Unga Forskare. 

Inspirationsdagen finansieras av Kjell och Märta Beijers Stiftelse.

Program