Pi-Symposium: Richard Dawkins – ett liv i vetenskapens tjänst

Datum: 2022-05-05

Tid: 18:00 - 21:00

Lokal: Maximteatern, Stockholm

Pi-symposium är ett samarbete mellan Fri Tanke och Kungl. Vetenskapsakademien. 

Richard Dawkins har länge varit en av världens främsta försvarare av vetenskapen. Under en karriär som sträcker sig över ett halvt sekel har han lagt fram banbrytande teorier om evolutionen, inspirerat allmänheten att se verklighetens magi och bidragit till en ickereligiös världsbild. 

Fri TankeKungl. Vetenskapsakademien och Forskning & Framsteg är stolta att presentera ett Pi-symposium med Richard Dawkins. Med på scenen är läkaren och författaren Anders Hansen, evolutionsgenetikern Hanna Johannesson och författaren Christer Sturmark. Samtalet kretsar kring Dawkins livsverk och de stora frågorna: Vad är människan? Hur finner vi mening?

Med boken Den själviska genen (1976) tog Dawkins plats i vetenskapshistorien. Han förklarar evolutionen som styrd av gener, vars enda mål är reproduktion och överlevnad. Begreppet “meme” beskriver samma fenomen översatt till kulturen – självreproducerande idéer som genom anpassning och korsbefruktning bidrar till kulturell evolution. 

Genom föreläsningar, böcker och artiklar har Dawkins bidragit till att popularisera och förklara vetenskap för en bred allmänhet. 1995 utsågs var han den första personen att utses till Professor for the Public Understanding of Science vid Oxford Universitet, en position han höll fram till 2008. 

I mitten av 00-talet blev Dawkins en internationell fixstjärna i och med publiceringen av boken Illusionen om Gud. Det är en skoningslös religionskritik, men också ett icke-religiöst argument för moraliska grundsatser. Boken har spridits i över 30 miljoner exemplar världen över och bidragit till en icke-religiös våg i hela världen.

Vetenskapsakademien fotograferar och filmar under ett flertal av sina evenemang. Foto- och videomaterial kommer att behandlas av Akademien och lämnas till tredje part för bearbetning. Materialet kan också komma att användas i kommande kommunikation för att informera om Akademiens verksamhet i någon av Akademiens digitala och/eller tryckta kanaler. Om du inte samtycker till detta eller har frågor angående vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss per telefon 08-673 95 00, eller e-post kva@kva.se

Läs mer om hur Akademien behandlar dina personuppgifter

Kontakt

Peter Brandén
Programkoordinator
program@kva.se