Pi-Symposium: Idéer som förändrar världen – Filosofi, vetenskap och kunskapens natur

Datum: 2021-11-23

Tid: 18:00 - 21:00

Adress: Djurgårdsslätten 43-45, 115 21 Stockholm

Lokal: Lilla Cirkus

Pi-symposium är ett samarbete mellan Fri Tanke och Kungl. Vetenskapsakademien

Lingvisten Noam Chomsky har sagt att alla frågor kan delas in i två kategorier: problem eller mysterier. Problem kan vi hitta svar på, mysterier är olösliga. Efter årtusenden av mänskligt tänkande har mysterier omvandlats till problem och filosofer har utmanat etablerade uppfattningar om den mänskliga naturen, vår plats i universum och verklighetens väsen. Idéer som fått världen att skälva.

Fri Tanke presenterar en kväll där vi genom filosofi, vetenskap och musik närmar oss människans eviga frågor: vad är en människa? Varför finns något snarare än ingenting? Har vi en själ?

Till vår hjälp har vi bjudit in filosoferna A.C. Grayling och Åsa Wikforss, fysikern Ulf Danielsson och författaren Torbjörn Elensky. Graylings nya bok Filosofins historia är utgångspunkten för samtalet. 

Kvällen tonsätts av en av Sveriges främsta artister, som gör ett gästspel i Stockholm från sin USA-turné. Vem det är tillkännages dagarna före evenemanget.

Välkommen till Lilla Cirkus på Djurgården i Stockholm!

Medverkande:

A.C. Grayling, professor i filosofi vid University of London

Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet

Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala Universitet

Torbjörn Elensky, författare 

OM PI

Pi-symposium är ett samarbete mellan Fri Tanke och Kungl. Vetenskapsakademien. Samtalsserien speglar vetenskapens frontlinjer och syftar till att öka kunskapen om verkligheten och oss själva. “Pi” står för det matematiska tecknet π.

Kontakt

Peter Brandén
Programkoordinator
program@kva.se