Pi-samtal: Vi är vad vi äter? Att mätta 9,6 miljarder munnar 2050

Datum: 2018-01-16

Tid: 17:30 - 18:30

Lokal: Kulturhuset, Stockholm

Pi-samtalen är en serie diskussioner kring vår tids viktigaste vetenskapliga frågor.

I västvärlden har överkonsumtionen av kaloririka livsmedel resulterat i en utbredd övervikt och ett stort folkhälsoproblem, och samtidigt går nära 800 miljoner människor runt om i världen hungriga eller lever på svältens gräns. I framtiden kommer den växande befolkningen innebära att vi måste börja arbeta mot en matindustri som kan tillgodose behovet av näringsrik mat somalla har råd med och som är hållbar ur miljösynpunkt. Hur ser möjligheterna för detta ut ur ett svenskt perspektiv? Vad påverkar vilka livsmedel vi väljer att äta och i hur stor utsträckning påverkas våra val av reklam och andra faktorer? Är mat en klassfråga? Och är denfabriksproducerade maten verkligen så dålig som det sägs?  

Medverkande

Andreas Håkansson, professor i mat- och måltidsvetenskap vid Kristianstad universitet

Leif Lundin, enhetschef på RISE, jordbruk och livsmedel

Anne-Marie Hermansson, professor i strukturerade biomaterial vid Chalmers 

Samtalet leds av Christer Sturmark, förlagschef på Fri Tanke

Arrangör

Kungl. Vetenskapsakademien och Fri Tanke

Kontakt

Programkoordinator
program@kva.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
om akademiens evenemang