PI-Samtal: Varför vägrar vi acceptera vetenskapliga resultat?

Datum: 2018-10-17

Tid: 17:30 - 18:30

Lokal: Kulturhuset, Stockholm

Pi-samtalen är en serie diskussioner kring vår tids viktigaste vetenskapliga frågor

Vi möter ofta olika former av skepsis mot vetenskapen, från vaccinskeptiker, klimatförnekare till anhängare av ovetenskapliga kostråd. Den amerikanska professorn Dan Kahans forskning visar att vi alla har en tendens till ”politically motivated reasoning”: vi tror hellre på det som stämmer med våra värderingar och vår identitet, än på vad som är sant. Kahan visar dessutom att välutbildade människor ofta har svårare att överge sina ogrundade uppfattningar än människor med lägre utbildningsnivå. 

I kvällens PI-samtal diskuterar vi de psykologiska mekanismerna bakom detta, och hur vi ska kunna hantera dessa tendenser i dagens informationsintensiva samhälle. 

Medverkande:

Torbjörn Fagerström, professor i teoretisk ekologi
Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi och preses för Kungl. Vetenskapsakademien
Ebba Karlsson, psykolog och forskare i politisk psykologi
Samtalet leds av Christer Sturmark, VD och förläggare på Fri Tanke 

PI-samtalen är ett samarbete mellan Fri Tanke, Kungl. Vetenskapsakademien och Kulturhuset i Stockholm. Samtalsserien speglar vetenskapens frontlinjer och vill öka kunskapen om verkligheten och oss själva. Namnet syftar på det matematiska talet π.