Pi-samtal: Våld i religionens namn

Datum: 2018-09-11

Tid: 17:30 - 00:00

Lokal: Kulturhuset, Stockholm

Pi-samtalen är en serie diskussioner kring vår tids viktigaste vetenskapliga frågor

Vi läser dagligen om religiöst motiverade våldshandlingar eller terrorattacker runt om i världen. Men hur motiveras dessa handlingar rent teologiskt? Och vilka psykologiska mekanismer möjliggör sådana handlingar? Hur formuleras ett moraliskt rättfärdigande av terror?

I PI-samtalet den 11 september diskuterar vi hur olika företeelser eller ideologier som vuxit fram ur religioner blir politiskt aktiva eller våldsbenägna. 

Medverkande:

Eli Göndör, doktor i religionsvetenskap i religionsvetenskap med inriktning mot islamologi

Anna Lindman, programledare på SVT och journalist

David Thurfjell, professor i religionsvetenskap

Samtalet leds av Christer Sturmark, VD och förläggare Fri Tanke 

Arrangör:

Fri Tanke och Kungl. Vetenskapsakademien 

Mer information och biljettbokning via Kulturhuset Stadsteaterns webbplats