Pi-samtal: Toleransen, yttrandefriheten och religionsfrihetens gränser

Datum: 2018-11-05

Tid: 17:30 - 18:30

Lokal: Kulturhuset, Stockholm

Pi-samtalen är en serie diskussioner kring vår tids viktigaste vetenskapliga frågor

Dagens debatt är lika hård som den är polariserad och präglas av en motvilja att ta in andras åsikter. Det talas om åsiktskorridorer och drev, och tonläget är stundvis så högt att frågan om yttrandefrihetens gränser aktualiseras. Allt för få vågar tänka nytt och tänka om. 

Välkomna på ett samtal om yttrandefrihet och mänskliga rättigheter, mot invanda tankesätt och religiös dogmatism.

Medverkande:

Patrik Lindenfors, dr i zoologisk ekologi och forskare i kulturell evolution
Per Molander, tekn dr, författare, tidigare generaldirektör, ordförande i den av regeringen tillsatta Jämlikhetskommissionen.
Jeanette Gustafsdotter, VD TU – Medier i Sverige
Samtalet leds av Christer Sturmark, VD och förläggare Fri Tanke.

Pi-samtalen är ett samarbete mellan Fri Tanke, Kungl. Vetenskapsakademien och Kulturhuset i Stockholm. Samtalsserien speglar vetenskapens frontlinjer och vill öka kunskapen om verkligheten och oss själva. Namnet syftar på det matematiska talet π.