PI-Samtal: Skolan och barns kognitiva lärande

Datum: 2018-10-03

Tid: 17:00 - 18:30

Lokal: Kulturhuset, Stockholm

Pi-samtalen är en serie diskussioner kring vår tids viktigaste vetenskapliga frågor

Skolans kunskapssyn diskuteras flitigt i den allmänna debatten just nu. Vad säger psykologin om barns lärandeprocesser? Hur väl stämmer skolans pedagogiska modeller överens med aktuell kognitiv forskning? Finns det problem med skolans kunskapssyn och hur kommer vi i så fall tillrätta med dem? 

I kvällens Pi-samtal diskuterar vi den svenska skolans utmaningar och vilka lösningar som kan finnas i kognitionsforskningen. 

Medverkande:

Isak Skogstad, lärare
Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi
Jonas Olofsson, kognitionsvetare och docent i psykologi

Samtalet leds av Christer Sturmark, VD och förläggare Fri Tanke

 
PI-samtalen är ett samarbete mellan Fri Tanke, Kungl. Vetenskapsakademien och Kulturhuset i Stockholm. Samtalsserien speglar vetenskapens frontlinjer och vill öka kunskapen om verkligheten och oss själva. Namnet syftar på det matematiska talet π.